آرشیو برچسب های: مالیات بر درآمد حقوق

عدم معافیت مالیات بر درآمد حقوق پارک های علم و فناوری

عدم معافیت مالیات بر درآمد حقوق پارک های علم و فناوری

بخشنامه شماره 200/93/148 مورخ 1393/12/23 معافیت مالیاتی “ماده 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه و ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات” صرفا شامل درآمد واحد های پژوهشی و فناوری می‌شود و حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان شاغل در این واحد ها شامل […]