آرشیو دسته بندی: آموزش بیمه تامین اجتماعی

آموزش بیمه تامین اجتماعی رایگان

قانون بیمه بیکاری ( شرایط مبلغ و مدت زمان دریافت در سال 1400)

قانون بیمه بیکاری

طبق قانون تامین اجتماعی به افرادی بدون میل و به نحو غیر ارادی از شغل خود بیکار می‌شوند و با رعایت سایر شرایط تعیین شده در قانون می‌توانند به میزان معین شده و به مدت مشخص شده از طرف سازمان تامین اجتماعی مقرری تامین اجتماعی دریافت نمایند.  در واقع مقرری بیمه بیکاری نوعی حمایت سازمان […]