آرشیو دسته بندی: آموزش حسابداری مالیاتی

آموزش حسابداری مالیاتی رایگان

بخشنامه شماره 230/37598/د و عدم رسیدگی به تراکنش های زیر 5 میلیارد تومان

تراکنش های بانکی

مفاهیم اولیه تعدیل مالیات : به معنای کاهش مالیات می‌باشد. رفع تعرض : به معنای حل اختلاف میباشد ، در رسیدگی های مالیاتی رفع تعرض به معنای صفر کردن مالیات در طی این چند سال اخیر سیستم مالیاتی و مالیات ستانی بسیار سخترگیر تر و دقیق تر شده است و با توجه به فرارهای مالیاتی […]

ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم

بر اساس آمارهای اداره کل امور مالیاتی کشور درصد قابل توجهی از پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی بنا به دلیل عدم توافق مودی و ادارات امور مالیاتی وارد مسیر دادرسی مالیاتی و ادامه رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی می‌شود. از این روی، رو اداره کل امور مالیاتی طی بخشنامه هایی به […]

معاملات فصلی (راهنمای ارسال گزارشات فصلی در 1400)

معاملات فصلی

طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 169 قانون مالیات مستقیم تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی که از سوی مراجع ذیربط برای آنان مجوز فعالیت صادر شده است مکلفند نسبت به تشکیل پرونده در اداره امور مالیاتی اقدام نمایند. و در غیر این صورت اداره مالیات با دریافت اطلاعات این اشخاص از مراجع صادر کننده […]

عدم معافیت مالیات بر درآمد حقوق پارک های علم و فناوری

عدم معافیت مالیات بر درآمد حقوق پارک های علم و فناوری

بخشنامه شماره 200/93/148 مورخ 1393/12/23 معافیت مالیاتی “ماده 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه و ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات” صرفا شامل درآمد واحد های پژوهشی و فناوری می‌شود و حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان شاغل در این واحد ها شامل […]