عدم معافیت مالیات بر درآمد حقوق پارک های علم و فناوری

عدم معافیت مالیات بر درآمد حقوق پارک های علم و فناوری
5/5 - (1 امتیاز)

بخشنامه شماره 200/93/148 مورخ 1393/12/23

معافیت مالیاتی “ماده 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه و ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات” صرفا شامل درآمد واحد های پژوهشی و فناوری می‌شود و حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان شاغل در این واحد ها شامل مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.

ماده 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه و ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات:

  • به منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی ، اجازه داده می‌شود واحد های پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری در جهت انجام ماموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار معافیت های مالیاتی و عوارض ، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.