بخشنامه شماره 230/37598/د و عدم رسیدگی به تراکنش های زیر 5 میلیارد تومان

تراکنش های بانکی
4/5 - (4 امتیاز)

مفاهیم اولیه

تعدیل مالیات : به معنای کاهش مالیات می‌باشد.

رفع تعرض : به معنای حل اختلاف میباشد ، در رسیدگی های مالیاتی رفع تعرض به معنای صفر کردن مالیات

در طی این چند سال اخیر سیستم مالیاتی و مالیات ستانی بسیار سخترگیر تر و دقیق تر شده است و با توجه به فرارهای مالیاتی بسیار در سطح جامعه سازمان امور مالیاتی به همراه  دولت و سازمان های دولتی دیگر تصمیم به بررسی گردش حساب های بانکی مشکوک و با حجم گردش بالای افراد جامعه گرفته اند تا بتوانند افراد دارای درآمد که هیچ مالیاتی پرداخت نکرده اند شناسایی و مالیات را دریافت کنند،

بخشنامه جدید عدم رسیدگی به تراکنش های زیر 5 میلیارد تومان

طبیعتا در طی این کار بخشنامه هایی صادر شده و مشکلاتی پیش آمده است مهم ترین بخشنامه در باب این مساله بخشنامه 16/99/200 مورخ 31/01/1399 می‌باشد ، اما در تاریخ 1400/06/31 برای حل بخشی از مشکلات و رفع ابهام بخشنامه 37598/230/د تنظیم و ابلاغ گردید که به شرح ذیل می‌باشد

بر اساس بند یک و نظر شورا حساب های بانکی که برای رسیدگی مالیاتی در سامانه اطلاعاتی (BTIS) که در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته است با شرایط ذیل نباید حسابرسی مالیاتی شوند:

  • گردش سالانه سمت بستانکار باید کمتر از پنجاه میلیارد ریال (50،000،000،000 ریال ) باشد.
  • گردش ها باید مربوط به سال 1395 لغایت 1398 باشد
  • گردش هایی که تا قبل از این بخشنامه مورد رسیدگی قرار گرفته و در حال رسیدگی می‌باشند مشمول این بند نمی‌باشند

     * گردش حساب های بانکی مشکوک سال 1398 ( فارغ از میزان گردش ) مودیان مالیاتی که پرونده رسیدگی سال 1398 آنها با ریسک بالا می‌باشد فارغ از حد نصاب گردش بستانکار باید در جریان رسیدگی پرونده آنها لحاظ گردد.

  • بند دو این بخشنامه به صورت تاکیدی اعلام می‌نماید که کلیه تراکنش های بانکی برای رسیدگی باید قبل از ارسال از قرار رسیدگی به ادارات امور مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی در کمیته موضوع بخشنامه 16/99/200 طرح و بررسی گردد در صورت تایید توسط کمیته جهت حسابرسی ارسال گردد. ( به جز تراکنش های بانکی مربوط به سال 1398 که باید بلافاصله در حین رسیدگی پرونده مودیان در اختیار گروه رسیدگی کننده قرار بگیرد)

        *نکته بسیار مهم ، رسیدگی به تراکنش های بانکی قبل از اظهارنظر کمیته قانونی نیست

  • اگر در جریان رسیدگی ابهاماتی برای گروه رسیدگی کننده پیش آید ، گروه مذکور باید موضوع را در کمیته بند یک مضوع بخشنامه 16/99/200 مطرح و نظر کمیته مذکور ملاک عمل خواهد بود.
  • بر اساس بخشنامه شماره 508/99/200 مورخ 07/03/1399 برای مودیانی که اقدام برای ارسال اظهارنامه عملکرد خود نکرده اند ، اداره امور مالیاتی موظف است بر اساس اطلاعات مکتسبه از سامانه جامع مالیاتی اقدام به تهیه اظهارنامه برآوردی نمایند بر این اساس قبل از رسیدگی به تراکنش های بانکی سال 1398 مودیان حقیقی و حقوقی میبایست اظهارنامه برآوردی تهیه و پس از آن به رسیدگی ورود کنند

   نکات مهمی که گروه های رسیدگی کننده باید در جریان رسیدگی مد نظر قرار دهند :

  1. تمامی گروه های رسیدگی باید در جریان بررسی تراکنش های بانکی سال یا سال های متفاوت در صورت وجود رفع تعرض در رسیدگی مالیاتی در سال قبل و یا تعدیل مالیات علل این رفع تعرض و یا تعدیل مالیات را در جریان رسیدگی مد نظر قراردهند
  2. در جریان رسیدگی تراکنش های بانکی سال یا سال های قبل باید متعلق بودن گردش های بانکی این حساب ها به مودیان مورد تایید قرار گیرد
  3. تراکنش های بانکی حسابهایی که در سال قبل آن بنا به اظهارنظر کمیته بند یک موضوع بخشنامه 16/99/200 از دستور کار رسیدگی کنار رفته اند ، با نظر کمیته نیازی به رسیدگی ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.