حسابداری در نصیرآباد و رباط کریم

حسابداری در نصیر آباد

شهرک صنعتی نصیر آباد در سال 1369 و به مساحت 260 هکتار واقع در جنوب غرب استان تهران (در محدوده شهرستان بهارستان و رباط کریم) یکی از شهرک های صنعتی فعال و مناسب برای فعالیت و سرمایه گذاری در زمینه های مختلف تولیدی از جمله: صنایع غدایی ، قطعات خودرو ، تولید کفش ، پوشاک […]

بخشنامه شماره 230/37598/د و عدم رسیدگی به تراکنش های زیر 5 میلیارد تومان

تراکنش های بانکی

مفاهیم اولیه تعدیل مالیات : به معنای کاهش مالیات می‌باشد. رفع تعرض : به معنای حل اختلاف میباشد ، در رسیدگی های مالیاتی رفع تعرض به معنای صفر کردن مالیات در طی این چند سال اخیر سیستم مالیاتی و مالیات ستانی بسیار سخترگیر تر و دقیق تر شده است و با توجه به فرارهای مالیاتی […]

ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم

بر اساس آمارهای اداره کل امور مالیاتی کشور درصد قابل توجهی از پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی بنا به دلیل عدم توافق مودی و ادارات امور مالیاتی وارد مسیر دادرسی مالیاتی و ادامه رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی می‌شود. از این روی، رو اداره کل امور مالیاتی طی بخشنامه هایی به […]

معاملات فصلی (راهنمای ارسال گزارشات فصلی در 1400)

معاملات فصلی

طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 169 قانون مالیات مستقیم تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی که از سوی مراجع ذیربط برای آنان مجوز فعالیت صادر شده است مکلفند نسبت به تشکیل پرونده در اداره امور مالیاتی اقدام نمایند. و در غیر این صورت اداره مالیات با دریافت اطلاعات این اشخاص از مراجع صادر کننده […]

قانون بیمه بیکاری ( شرایط مبلغ و مدت زمان دریافت در سال 1400)

قانون بیمه بیکاری

طبق قانون تامین اجتماعی به افرادی بدون میل و به نحو غیر ارادی از شغل خود بیکار می‌شوند و با رعایت سایر شرایط تعیین شده در قانون می‌توانند به میزان معین شده و به مدت مشخص شده از طرف سازمان تامین اجتماعی مقرری تامین اجتماعی دریافت نمایند.  در واقع مقرری بیمه بیکاری نوعی حمایت سازمان […]

قانون جدید تراکنش های بانکی (بخشنامه و نحوه رسیدگی)

تراکنش های بانکی

پس از تغییرات در قوانین مالیاتی در سال 94 برای جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی رویکرد برآن شد تا برای شفافیت بیشتردر اطلاعات مالی ، سرمایه ای اشخاص سامانه ای یکپارچه حاوی اطلاعات مالی و سرمایه ای و هویتی از اشخاص ایجاد شود بر همین اساس قوانین و بخشنامه هایی برای ایجاد این شفافیت […]

عدم معافیت مالیات بر درآمد حقوق پارک های علم و فناوری

عدم معافیت مالیات بر درآمد حقوق پارک های علم و فناوری

بخشنامه شماره 200/93/148 مورخ 1393/12/23 معافیت مالیاتی “ماده 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه و ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات” صرفا شامل درآمد واحد های پژوهشی و فناوری می‌شود و حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان شاغل در این واحد ها شامل […]

موسسه و خدمات حسابداری در چهاردانگه

خدمات حسابداری در چهاردانگه

چهاردانگه یکی از شهرهای جنوب غربی تهران می‌باشد که به دلیل قرار گرفتن شهرک صنعتی (صنفی خدماتی) در آن از اهمیت ویژه ای برخودار شده است. هدف از تاسیس این شهرک انتقال و سازماندهی مشاغل آلاینده شهر تهران بوده است که در مساحت بیش از 240 هکتار و 3500 واحد صنفی و 3000 واحد تجاری […]